OŚWIADCZENIA

Zgoda na odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią
BIEG POZNAŃSKI CZERWIEC ’56

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA
POZNAŃSKI CZERWIEC’56 – BIEG PAMIĘCI